Kvalitet är vårt viktigaste ledord

OM OSS

Get a Doctor är ett kvalificerat bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med läkarbemanning.

Med hjälp av vårt kunnande och några av marknadens skickligaste konsulter bistår vi våra uppdragsgivare med resurser under perioder med vakanser i den ordinarie personalstyrkan. Vi löser våra uppdragsgivares bemanningsbehov på både lång och kort sikt. Vårt breda utbud av konsulter möjliggör att vi också med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov.

Get a Doctor´s verksamhet är rikstäckande över hela Sverige. Vi samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges kommuner och landsting samt ett stort antal privata vårdgivare genom att vi är underleverantörer till stora bemanningsföretag. För oss på Get a Doctor kommer kvalitet alltid i första rummet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ta fullt ansvar för vår verksamhet. Kvalitet är vårt viktigaste ledord och det genomsyrar hela verksamheten. För oss innebär kvalitet att inte stanna upp och bli bekväma. Där det finns potential att utvecklas och bli bättre, ser vi till att göra det.

Vår kvalitetsmedvetenhet och strävan efter att vara en god samarbetspartner och arbetsgivare har också gett resultat. För alltfler är vi idag det självklara valet som arbetsgivare och bemanningsföretag gällande bemanning.